KÖPVILLKOR

REGLER & VILLKOR

Följande villkor gäller för alla köp gjorda hos SARA SVONNI DESIGN till myndig konsument i Sverige. Genom att beställa accepterar du våra köpvillkor.

Vi gör alltid vårt yttersta för att presentera varorna så verklighetstroget som möjligt, färgavvikelser kan dock förekomma och vi kan inte heller garantera att din skärm återger produkterna korrekt. Skulle något se felaktigt ut ber vi dig hjälpa oss genom att rapportera felet.

Vidare reserverar vi oss för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp gått igenom.


PRISER

Priserna på SARA SVONNI DESIGN är angivna inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priser och eventuella prisfelsättningar. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Säkra betalningar sker med PayPal eller StripeRETURER OCH BYTEN


ALLMÄNT

Från och med det att du mottagit din order har du ånger- och bytesrätt i 14 dagar. Du har således rätt att returnera en enstaka vara eller hela ordern om du inte är nöjd.
Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera samt prova varan. Varan skall dock skickas tillbaka i huvudsakligen oförändrat skick.

För att ångerrätten skall kunna tillämpas gäller följande:

- Varan får inte ha använts eller kommit till skada på annat vis. Alla eventuella märkes-tags skall sitta kvar på plagget vid retur.
- Varan måste vara fri från alla typer av djurhår.
- Det får ej ha gått mer än 14 dagar efter att du löst ut ditt paket.

Om den returnerade varan ej uppfyller nämnda krav kommer vi att sända tillbaka varan till dig igen och debitera dig för frakt- och hanteringskostnader.


RETURER / ÅTERKÖP OCH BYTEN – så här gör du

Använd gärna samma påse/kartong som varan anländer i när du returnerar en vara/varor till oss och bifoga en kopia på ditt kvitto/faktura. Lämna in din retur hos närmsta postombud.

Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav utlöses inte såvida detta inte är överenskommet.


BYTEN

Det går även bra att kontakta oss via telefon eller mail för att få hjälp att reservera ett byte.

När vi fått in returen och godkänt denna, skickar vi ut bytesvarorna. I samband med detta erhåller du ett mail så att du vet att returen ankommit till oss och att ditt byte är på gång.


REKLAMATION

ALLMÄNT

Om en vara är felaktig, d.v.s. defekt, skadad eller inte stämmer överens med hur den har presenterats, har du möjlighet att reklamera varan.

Reklamationer – så här gör du

Vid en reklamation skall du alltid kontakta SARA SVONNI DESIGN, så snart du upptäcker ett fel på varan. Tag gärna kontakt via mail och beskriv felet samt bifoga en bild så underlättar det reklamationsprocessen. Om vi bedömer att det kan vara fråga om en godkänd reklamation så tar vi tillbaka varan för en mer noggrann bedömning och återkommer därefter med ett definitivt besked.

När vi får in den felaktiga varan gör vi en reklamationsbedömning. Om det är en godkänd reklamation undersöker vi i första hand om det finns möjlighet att avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt kommer vi att ersätta den felaktiga varan med en ny likadan vara, d.v.s. omleverans. Du kan även välja att få en annan vara om en likadan vara inte finns kvar i lager. Skulle det inte gå att avhjälpa felet eller ersätta varan, får du pengarna tillbaka i sista hand.

Vid reklamationer där återbetalning blir aktuell kan avdrag göras på varans värde beroende på dess ålder eller hur använd den är sedan köptillfället.


ÅTERBETALNING

Återbetalningen sker automatiskt beroende på hur du valt att betala din order och detsamma gäller såväl returer och byten som reklamationer. Oftast sker återbetalning inom 2 veckor, men i undantagsfall kan det ta max 30 dagar.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. I Sverige följer vi Personuppgiftslagen (PUL) som i korthet fungerar enligt följande: Personuppgiftslagen har till syfte att skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Med personuppgift avses "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter. Sara Svonni Design lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.

FORCE MAJOUR

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse som ligger utanför SARA SVONNI DESIGNs kontroll, kommer vi att kunna tillämpa oss av force majeure. Detta betyder att detta avtal inte behöver fullgöras alls eller till viss del. Om någon av ovanstående situation inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta.

Vi ser fram emot din beställning!

SARA SVONNI DESIGN

Mail: sara@sarasvonni.com

Mobilnummer: 070-622 20 14

Adress
Tärnafors 14, 920 64 Tärnaby

Innehar F-skattsedel